kontakt

Michał Bachulski „Drako”

e-mail: info@bachulski.pl
tel. : 00 48 782 00 17 17
(codziennie: 10.00 - 21.00)

Fotografuję na terenie całej Polski i poza granicami.

formularz kontaktowy

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon kontaktowy
Data ślubu
Miasto
Budżet przeznaczony na fotografowanie
Wiadomość
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Michał Bachulski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Michał Bachulski Drako ul.Jana Kazimierza 26, 34-400 Nowy Targ. Dane kontaktowe e-mail: info@bachulski.pl, tel. 0048 782 00 17 17. Z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się za pośrednictwem: poczty elektronicznej info@bachulski.pl. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu opracowania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące obsługę infrastruktury informatycznej. Pani/Pana dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące po jej zakończeniu. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ja również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych opierałoby się na zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie zapytania. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

Adresy

ul. Sołtysowska 10e, Kraków 31-589

ul. Starowiślna 35, Kraków 31-038

ul. Jana Kazimierza 26, Nowy Targ 34-400 , NIP: 7352676645